जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि तथा असल अभ्यासहरूको सँगालाे

Year: 2021
Authors: Aastha Bhusal, Sagar GC, Sujan Mishra, Laxmi Prasad Bhatt, Indeshwar Mandal, Shambhu Basnet, Laxman Khatri
Download File
Download File
Description:
यस पुस्तिकामा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेका र विस्तार गर्न सकिने कृषि प्रविधि तथा असल अभ्यासहरु समावेश गरिएका छन् ।

Related Publications