कृषि जैविक विविधता अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदनः भानु नगरपालिका, तनहुँ

Year: 2021
Authors: Niranjan Pudasaini
Download File
Download File
Description:
यस प्रतिवेदनले भानु नगरपालिका, तनहुँमा पाइने कृषि जैविक विविधताको पहिचान, अभिलेखीकरण, अवस्था विश्लेषण र यीनको दिगो संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा जानकारीहरू समेटेकाे छ । यस अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय सरकार, कृषि अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित सरकारी एवं गैर–सरकारी निकायहरू, बैज्ञानिक, बिद्यार्थी लगाएत स्थानीय कृषक वर्गहरूका लागि लक्षित गरि तयार पारीएको हो । साथै, यस अध्ययनका नतिजा तथा निस्कर्षहरू भानु नगरपालिका, तनहुँको समग्र कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

Related Publications