प्लाष्टिक घर तथा थाेपा सिँचाइ परिचय

Year: 2020
Authors: Aastha Bhusal, Narayan Prasad Pathak, Sagar GC, Laxman Khatri
Download File
Download File
Description:
प्लाष्टिक घर र थोपा सिचँइ जलवाय मैत्री कृषि प्रविधि अन्तर्गत पर्दछन् जसले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिका तीनवटै खम्बा (अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा खाद्यसुरक्षा) लाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरी प्रतिकूल वातावरण र खडेरीसँग अनुकूलन भई उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ ।

Related Publications