बीउ उत्पादक कृषकहरूले ध्यान दिनु पर्ने आधारभूत कुराहरू

Year: 2020
Authors: Niranjan Pudasaini, Manahar Kadariya, Dipendra Kumar Ayer, Sudip Khatiwada
Download File
Download File
Description:
यस जानकारी पत्रमा बीउ उत्पादक कृषकहरूले कुनै पनि बालीको बीउ उत्पादनका देखि बीउ प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्मको अवधिमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आधारभूत कुराका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।

Related Publications