गोठ तथा भकारो सुधार

Year: 2020
Authors: Shambhu Basnet, Aastha Bhusal, Laxman Khatri, Rishav Guragain
Download File
Download File
Description:
गोठ भन्नाले गाई वा भैंसी पालन गरिने स्थान र भकारो भन्नाले गोठबाट निस्केको मल तथा मूत्र र सोत्तरलाई बुझिन्छ । गाई तथा भैंसी बस्ने स्थान व्यवस्थित गरी उनीहरूका मूत्रलाई खेर जान नदिइकन खाडल वा भाँडोमा जम्मा गरी गोठलाई सुधार गर्न सकिन्छ । यसैगरी पशुवस्तुको गोठबाट निस्केको मल, मूत्र, सोत्तर आदिलाई घाम तथा पानीबाट जोगाउन छानाको व्यवस्था गरी कुहि नदिइ भल तथा पानी तर्काएर भकारो सुधार गर्न सकिन्छ । गोठ तथा भकारो सुधारले गोठे मलको गुणस्तर वृद्धि गरी पशुवस्तु एवं बालीहरूका उत्पाद कत्व वृद्धिमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

Related Publications