उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् (Evolutionary Plant Breeding) परियोजना

Year: 2019
Authors: Bal Krishna Joshi, Dipendra Kumar Ayer, Krishna Hari Ghimire, Devendra Gauchan
Download File
Download File
Description:
यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य न्यून लगानी क्षमता भएका गरिब किसानहरुको ठाउँ तथा समय अनुकुलन क्षमतामा वृद्धि गरी दिगो रुपमा बढी उत्पादन दिने विभिन्न बालीका उत्परिवर्तनशील जातहरुको विकास गर्नु रहेको छ । अन्य उद्देश्यहरु निम्न अनुसार छन् ।

Related Publications