परिवर्तनका कथाहरू

Year: 2019
Authors: Brinda Kumari Linkha, Niranjan Pudasaini, Purna Bahadur Paudel, Rita Gurung, Lalita Ale Magar, Pragati Babu Paneru, Sundar Rawat, Saroj Pant
Download File
Download File
Description:
यस पुस्तिकाले स्थानीय बाली परियोजना संचालनका क्रममा परियोजनासँग प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध भएका कृषक, कृषक समूह, कृषि उद्यमी र सहकारीहरुका सफलता एवं परियोजनाको सहयोगमा समाजमा आएका सकारात्मक परिवर्तनका कथाहरु समेटेको छ । पुस्तिकामा समेटिएका कथाहरुमार्फत यस परियोजनाका असल अभ्यास, सिकाई तथा अनुभवहरु अन्य लक्षित वर्गहरुमाझ पुर्याउने प्रयास गरिएको हो ।

Related Publications