संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७५ : सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन

Year: 2018
Authors: LI-BIRD  
Download File
Download File
Description:
२०७५ असोज ६ गते पोखरामा ली–बर्डले ‘संस्थागत सामाजिक परीक्षण २०७५ को आयोजना गरेको थियो । यो सोही सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रतिवेदन हो ।