घरबगैंचा व्यवस्थापन तालिम निर्देशिका: खाद्यमा आधारित पोषणका लागि घरबगैंचा (परिमार्जित संस्करण)

Year: 2018
Authors: Roshan Kumar Mehta, Roshan Pudasaini, Shambhu Basnet, Suman Shekhar Manandhar, Roshan Adhikari, Purushottam Khatiwada
Download File
Download File
Description:
यस प्रकाशनको प्रमुख उद्देश्य भनेको विषेश गरी कृषि तथा अन्य जीविकोपार्जनसम्बन्धी परियोजना वा विकासका क्रियाकलापमा संलग्न प्राविधिकहरुलाई किसान समक्ष घरबगैंचासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न सहज गराउनु हो ।

Related Publications