दिगाे कृषि प्रविधिहरू चित्र–पुस्तिका: दक्षिण एशिया संस्करण

Year: 2018
Authors: Manish N. Raizada
Download File
Download File
Description:
यस चित्र–पुस्तिकाको मुख्य उद्देश्य सस्ता र सहयाेगी कृषि मैत्री प्रविधिहरू विश्वका लाखाै निर्वाहमूखी साना कृषकहरूसम्म पुर्याउनु रहेकाे छ । यस्ता कृषि मैत्री प्रविधि तथा अाैजारहरू दिगाे, पर्याव रणीय कृषि सिद्धान्तमा अाधारित छन् ।