सामुदायिक बीउ बैंक

Year: 2014
Authors: LI-BIRD  
Download File
Download File
Description:
सामुदायिक बीउ बैंकमा उपलब्ध हुने बीउ तथा जानकारीहरुका बारेमा कृषकहरुलाई जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्टुन पोष्टर तयार गरिएको हो । ली–बर्डका पीताम्बर श्रेष्ठले तयार पार्नु भएको सम्वादलाई चित्र एवं डिजाइन कार्टुनिस्ट अविन श्रेष्ठले गर्नु भएको हो ।
Click here for poster in English