जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) वि.सं. २०५२ मा पोखरामा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो । ली–बर्ड प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रयासहरूको पहिचान तथा प्रवद्र्धनका माध्यमबाट ग्रामिण भेगमा बसोवास गर्ने महिला, गरीब तथा सिमान्तकृत कृषक समुदायको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध छ । 

लि–बर्डद्वारा सञ्चालित South Asia Environmental Capacity Building- Agricultural and Water Pollution Project (SAECB) परियोजनाका लागि निम्न कृषि सामग्रीहरु खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक तथा योग्य विक्रेतालाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र ली–बर्ड प्रधान कार्यालय, गैह्रापाटन पोखरा अथवा ली–बर्ड कार्यक्रम समन्वय कार्यालय, सानेपा, ललितपुरमा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नको लागि आह्वान गरिन्छ । 

आवश्यक कृषि सामग्रीहरुको विवरण

क्र.सं.

कृषि सामग्रीहरुको विवरण

इकाइ

परिमाण

कैफियत

Yellow Sticker

थान

५००

कृषि सामग्रीहरुको विस्तृत विवरण बोलपत्र आवेदन फाराम (प्राविधिक फारम) मा उल्लेख गरिएको छ । 

Farm Rake

थान

५००

 

Safety Gears

सेट

५००

 

Pheromone Trap

सेट

५००

 

Safety Box

थान

५००

 

 

पेश भएका बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार ली–बर्डमा सुनिश्चित रहने छ । शिलबन्दी बोलपत्र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, पोखरा अथवा कार्यक्रम समन्वय कार्यालय, सानेपामा मिति २०७६ असार २ गते बेलुका ५ः०० बजेभित्र दर्ता गराउनु पर्नेछ । बोलपत्र आवेदन फाराम (प्राविधिक फारम र वित्तिय फारम) मा संलग्न विवरणहरु तथा तिनमा उल्लेखित शर्तहरुलाई यसै सूचनाको अभिन्न अङ्ग मानी अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्नेछ । प्राविधिक फारम र वित्तिय फारम मिति २०७६ जेठ २८ गतेबाट २०७६ असार २ गते विहान ९ बजे देखि बेलुका ५ बजेसम्म ली–बर्डको केन्द्रीय कार्यालय, पोखरा तथा ली–बर्डको कार्यक्रम समन्वय कार्यालय, सानेपाबाट रु. १००/– दस्तुर तिरि प्राप्त गर्न सकिनेछ । 

अन्य जानकारीको लागिः
ली–बर्ड कार्यालय,
गैह्रापाटन, पोखरा,
पोष्ट बक्स नं. – ३२४,
टेलिफोन नं.ः– +९७७–६१–५२६८३४, ५३५३५७