सूची दर्ता आह्वान

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) वि.सं. २०५२ मा पोखरामा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो । ली–बर्ड प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रयासहरूको पहिचान तथा प्रवर्धनका माध्यमबाट ग्रामिण भेगमा बसोवास गर्ने महिला, गरीव तथा सिमान्तकृत कृषक समुदायको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ का लागि आवश्यक पर्ने देहायबमोजिमका सामाग्री तथा सेवाहरू खरिदका लागि ईच्छुक फर्म तथा कम्पनीहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ (एक्कार्इस) दिनभित्र संस्थाको प्रधान कार्यालयको खरिद शाखामा आवश्यक कागजातहरू सहित, प्रत्येक समूहका लागि छुट्टाछुट्टै सूची दर्ता गराउनुहुन सूचित गरिन्छ ।

सूची दर्ताका लागि छुट्याइएका समूहहरूः

१) फर्निचर तथा फिक्चर्स आपूर्ति तथा मर्मत

११) कुरियर तथा ढुवानीसम्बन्धी कार्यहरु

२) स्टेशनरी आपूर्ति

१२) प्रयोगशालासम्बन्धी सामानहरुको आपूर्ति

३) छापाखाना, छपाईसम्बन्धी काम

१३) बीउबिजनको आपूर्ति

४) इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आपूर्ति तथा मर्मत

१४) कृषि उपकरण तथा सामाग्रीहरुको आपूर्ति

५) सवारी साधन, पार्टपूर्जा आपूर्ति तथा मर्मत

१५) सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण

६) इन्टरनेट सेवा

१६) पत्रपत्रिका तथा पुस्तकहरु (स्वदेशी तथा विदेशी)

७) सफ्टवेएर, हार्डवेएर, नेटवर्किङ तथा एप्स निर्माण तथा मर्मत

१७) निर्माण, रङ्गरोगन र प्लम्बिङ (पाईप) मर्मत कार्यहरु

८) हाउस किपिङ् तथा सरसफाईसम्बन्धी सामाग्री तथा सेवा

१८) भौतिक निर्माण तथा परामर्श सेवा

९) हवाई टिकट बुकिङ्

१९) होटल तथा रेष्टुरेण्ट सेवा

१०) सवारी साधन भाडामा उपलब्ध गराउने

२०) अन्य परामर्श सेवाहरु (जस्तै भाषा अनुवाद, सम्पादन, तालिम, प्रशिक्षण, आदि)


शर्त तथा बन्देजहरु

  • फारामका साथमा तल उल्लेखित कागजातहरु अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

» फर्म वा कम्पनी दर्ता तथा नविकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
» स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता तथा नविकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
» आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
» उपलब्ध गराउन सक्ने सामान तथा सेवाहरुको सूची 

  • आवेदकहरू मध्येबाट योग्य ठहरिएका विक्रेता, फर्म तथा कम्पनीहरुलाई मात्र सूचिकृत गरिने छ । यसरी सुचिकरण गर्दा पेश हुन आएको विवरण, क्षमता, अनुभव तथा दक्षतालाई छनौटको आधार मानिने छ । 
  • छनौटमा परेका कम्पनी तथा फर्मले सन्तोषजनक सेवा तथा समयमा सामान आपूर्ति नगरेको खण्डमा सूचीबाट विना सूचना नाम हटाउन सकिने छ । यस उपर कुनै दावी विरोध गर्न पाईने छैन ।
  • सूची दर्ता फारम ली–बर्डको प्रधान कार्यलय, पोखरामा दर्ता गराउन वा procurement@libird.org मा ईमेल मार्फत पनि बुझाउन सकिनेछ । आवेदन सोमबारदेखि शुक्रबार विहान ९ः०० बजेदेखि बेलुका ५ः०० बजेसम्म बुझाउन सकिने छ । 
  • सूचिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी सम्पुर्ण अधिकार यस संस्थामा निहित रहने छ । 

Download Registration Form

थप जानकारीका लागिः
ली–बर्ड, प्रधान कार्यालय, गैह्रापाटन, पोखरा । पोष्ट बक्सः ३२४ । टेलिफोनः ९७७–६१–५२६८३४, ५३५३५७