सूची दर्ता आह्वान

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) वि.सं. २०५२ मा पोखरामा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो । ली–बर्ड प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रयासहरूको पहिचान तथा प्रवर्धनका माध्यमबाट ग्रामिण भेगमा बसोवास गर्ने महिला, गरीव तथा सिमान्तकृत कृषक समुदायको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ का लागि आवश्यक पर्ने देहायबमोजिमका सामाग्री तथा सेवाहरू खरिदका लागि ईच्छुक फर्म तथा कम्पनीहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ (एक्कार्इस) दिनभित्र संस्थाको प्रधान कार्यालयको खरिद शाखामा आवश्यक कागजातहरू सहित, प्रत्येक समूहका लागि छुट्टाछुट्टै सूची दर्ता गराउनुहुन सूचित गरिन्छ ।

सूची दर्ताका लागि छुट्याइएका समूहहरूः

१) फर्निचर तथा फिक्चर्स आपूर्ति तथा मर्मत

११) कुरियर तथा ढुवानीसम्बन्धी कार्यहरू

२) स्टेशनरी आपूर्ति

१२) प्रयोगशालासम्बन्धी सामानहरूको आपूर्ति

३) छापाखाना र छपाईसम्बन्धी काम

१३) बीउबिजनको आपूर्ति

४) इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरू
    आपूर्ति तथा मर्मत

१४) कृषि उपकरण तथा सामाग्रीहरूको आपूर्ति

५) सवारी साधन, पाटपूर्जा आपूर्ति तथा मर्मत

१५) सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण

६) इन्टरनेट सेवा

१६) पत्रपत्रिका तथा पुस्तकहरू (स्वदेशी तथा विदेशी)

७) सफ्टवेएर, हार्डवेएर, नेटवर्किङ् तथा एप्स निर्माण
     तथा मर्मत

१७) निर्माण, रङ्गरोगन, प्लम्बिङ् तथा मर्मत कार्यहरू

८) हाउस किपीङ् तथा सरसफार्इसम्वन्धी सेवा

१८) होटल तथा रेष्टुरेण्ट सेवा

९) हवाई टिकट बुकिङ्

१९) परामर्श सेवाहरू (जस्तैः भाषा अनुवाद, सम्पादन,
      तालिम, प्रशिक्षण आदि)

१०) सवारी साधन भाडामा उपलब्ध गराउने


शर्त तथा बन्देजहरूः

  • फारामका साथमा तल उल्लेखित कागजातहरू अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

» फर्म वा कम्पनी दर्ता तथा नविकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
» स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
» आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
» उपलब्ध गराउन सक्ने सामान तथा सेवाहरूको सूची

  • आवेदकहरू मध्येबाट योग्य ठहरिएका बिक्रेता, फर्म तथा कम्पनीहरुलाई मात्र सूचिकृत गरिने छ । यसरी सूचिकरण गर्दा पेश हुन आएको विवरण, क्षमता, अनुभव तथा दक्षतालाई छनौटंको आधार मानिने छ ।
  • छनौंटमा परेका कम्पनी तथा फर्मले सन्तोषजनक सेवा तथा समयमा सामान आपूर्ति नगरेको खण्डमा सूचीबाट विना सूचना नाम हटाउन सकिने छ । यस उपर कुनै दावी बिरोध गर्न पाईने छैन ।
  • सूची दर्ता फाराम ली–बर्डको प्रधान कार्यलय, पोखरामा २०७३ जेठ १२ गते बेलुका ५ः०० बजेभित्र दर्ता गराउन वा procurement@libird.org मा ईमेल मार्फत पनि बुझाउन सकिनेछ । आवेदन सोमबारदेखि शुक्रबार, विहान ९ः०० बजेदेखि बेलुका ५ः०० बजेसम्म बुझाउन सकिने छ ।
  • तोकि एको म्याद भित्र पेश नभएको वा रित नपुगेका आवेदनलार्इ छनौटंका लागि समावेश गरिने छैन ।
  • सूचिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार ली–बर्ड मै निहित रहनेछ ।

थप जानकारीका लागिः 
ली–बर्ड, प्रधान कार्यालय, गैह्रापाटन, पोखरा, पोष्ट बक्सः ३२४, टेलि फोनः ९७७–६१–५२६८३४, ५३५३५७

Download Registration Form